Personeel is meer dan verzuim

Meer grip op de kosten van verzuim

Wilt u grip op de kosten van verzuim hebben dan moet u boven op het proces van Poortwachter zitten en soms ook zaken anders aanpakken. Onze ervaring is dat dat niet genoeg gebeurt. Daarom hebben wij in overleg met een aantal grote verzekeraars een eigen verzuimbegeleidingsorganisatie opgezet. Door onze transparante en duidelijke werkwijze kunnen wij u ondersteunen met dat wat nodig is en niet wat volgens de regeltjes moet. Uiteraard volledig gedocumenteerd en in overleg met Partijen.

"Gezondheid is een onschatbare rijkdom. Investeer nu het nog kan."

De juiste handvatten

Inzetbaarheidsbegeleiding waar verzekeraars, ondernemers, werkgevers, werknemers en professionals elkaar vinden.

IDSG Group is een consultant-organisatie voor verzuimbegeleiding waar verzekeraars, ondernemers, werkgevers, werknemers en professionals elkaar vinden. Met de juiste handvatten worden adequate initiatieven en interventies ontplooit teneinde de personele zorg in de ruimste zin van het woord te kunnen ondersteunen.

Ons doel

Uiteraard doen wij deze werkzaamheden niet voor niets. Ons doel is heel nadrukkelijk om door kostenbeheersing en transparantie in de afspraken de meest efficiënte interventies te plegen daar waar en wanneer nodig is. Indien mogelijk zullen wij dit vooraf laten gaan door preventieve zorg.

"Mensen kunnen alleen uitblinken als ze doen waar ze goed in zijn en de juiste omstandigheden daarvoor aanwezig zijn."

Verzuimapplicatie

Vooruit door technologie met de IDSG Healthcare App

Het is heel belangrijk om het begin van een ziekte vroeg te weten. In principe ontvangen wij de ziekmelding via de werkgever. Vervolgens worden deze meldingen bijgehouden in de verzuimapplicatie van IDSG Groep, de IDSG Healthcare app. Vanaf het begin beginnen we met het uitfilteren van verschillende oorzaken van de ziekmelding. Indien nodig grijpen we direct in.

Duurzame inzetbaarheid

Lifting Others concept

'Lifting Others' is een praktische aanpak van onze afdelingen HR en Zorg voor duurzame inzetbaarheid.

Hoofdmenu

Brochure