IDSG GROUP Logo

Financiën & Vastgoed

REIG | Real Estate Investment Group

Real Estate Investment Group (REIG)

Een vastgoedinvesteringsgroep (REIG) kan elke entiteit zijn met meerdere partners die zich hoofdzakelijk bezighouden met vastgoed. Vastgoedbeleggingsgroepen kunnen ervoor kiezen vastgoed te kopen, te renoveren, te verkopen en/of te financieren met als enig doel rendement te behalen. Onroerendgoedbeleggingsgroepen kopen gewoonlijk eigendommen, die zij op hun beurt gedeeltelijk of in hun geheel doorverkopen aan beleggers, terwijl zij de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van deze eigendommen op zich nemen. Onroerendgoedbeleggingsgroepen kiezen er doorgaans niet voor om de status van onroerendgoedbeleggingstrust (REIT) aan te nemen, omdat zij daarvoor mogelijk niet in aanmerking komen.

Belangrijkste conclusies
  • Een REIG kan elke entiteit zijn met meerdere partners die zich hoofdzakelijk bezighouden met onroerend goed.
  • REIG's zijn niet onderworpen aan een specifieke vastgoedentiteit, en zijn derhalve niet onderworpen aan beperkingen of vereisten daarvan.
  • REIG's kunnen worden gestructureerd in elk type bedrijfsentiteit naar keuze. De meeste zijn gestructureerde partnerschappen.

Inzicht in Real Estate Investment Groups

Vastgoedinvesteringsgroepen bestaan uit meerdere partners of aandeelhouders. Het hebben van meerdere bronnen voor kapitaalinvesteringen zorgt voor een grotere pool van kapitaal en een grotere mogelijkheid om breder te investeren. 

Vastgoedbeleggingsgroepen houden zich voornamelijk bezig met vastgoed, maar zijn niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan een specifieke status van vastgoedentiteit. Als zodanig hebben zij de flexibiliteit om hun bedrijf op verschillende manieren te structureren. Dit geeft hen ook de flexibiliteit om veel verschillende soorten vastgoedinvesteringen te creëren met een scala aan investeringsmogelijkheden. Zo kunnen de vastgoedbeleggingsgroepen verschillende soorten financiering verstrekken voor vastgoed, vastgoed kopen en verkopen, vastgoed omkatten en/of vastgoed verhuren aan vastgoedbeheerders voor een deel van de huurinkomsten. Bovendien kunnen zij zelf eigendommen verhuren of eenheden van een eigendom verkopen met behoud van de administratieve controle.

In het algemeen zijn er onbeperkte mogelijkheden en activiteiten die een vastgoedbeleggingsgroep kan ontplooien. Veel REIG's zullen zichzelf als zodanig op de markt brengen om gemakkelijker door beleggers te kunnen worden geïdentificeerd.

Een vastgoedbeleggingsgroep kan worden aangeduid als een vastgoedbeleggingsclub, maar dit is niet hetzelfde als een REIG. Want een vastgoedbeleggingsclub is een bedrijf dat vastligt, terwijl een REIG kan kiezen voor een andere entiteitsstructuur om zijn klanten beter van dienst te zijn. De twee meest voorkomende structuren voor een REIG zijn ofwel een maatschap ofwel een vennootschap.

REIG Structurering

Ons motto en onze visie is om elke transactie, interactie en/of dienst vanaf het begin goed uit te voeren. Daarom gebruiken wij geverifieerde en bewezen methoden om onze producten en diensten uit te voeren. Naast ons ervaren team van getrainde professionals zetten wij ons ook in om alleen diensten van topkwaliteit te leveren.

REIG partnerschappen

Partnerschappen kunnen op verschillende manieren worden gestructureerd. Zo kan een partner ervoor kiezen betrokken te zijn bij het feitelijke beheer van het bedrijf of juist niet. 

De partnerschapsovereenkomsten zullen de volledige bepalingen van het bedrijf beschrijven, inclusief het minimum investeringsbedrag, de vergoedingen, de uitkeringen, het stemrecht van de partners en nog veel meer. Sommige partnerschappen kunnen genieten van een meer collaboratief lidmaatschap gestructureerd forum voor investeringsbeslissingen, terwijl andere een meer ontspannen besluitvormingsproces kunnen hanteren waarbij de belangrijkste managementbeslissingen van het bedrijf worden overgelaten aan een paar leidinggevenden. In het algemeen zal het managementteam van de partnerschappen nagaan welke deals het meest lucratief zijn om het kapitaal van de partners in te investeren, overeenkomstig de partnerschapsovereenkomst.

 

Investeren in vastgoed

Methodiek

IDSG richt zich op deskundige en ervaren beleggers die willen profiteren van de aantrekkelijke vastgoedmarkt zonder zelf het vastgoed te hoeven verwerven.

IDSG koopt eigendommen tegen prijzen onder de marktwaarde, meestal rechtstreeks van banken, om het rendement te kunnen maximaliseren. Vervolgens renoveert IDSG deze eigendommen zodat ze kunnen worden verhuurd en de huurinkomsten worden geoptimaliseerd. Ten slotte worden verschillende wooneenheden van het vastgoed doorverkocht aan eigenaars en investeerders tegen de marktprijs. Zo ontstaat in relatief korte tijd winst, waar u als belegger van kunt profiteren.

Investeringsmogelijkheden

Deelnemen is mogelijk via een winstdelende lening met een minimale investering van €100.000, waarbij een jaarlijkse rente van 6% tot 8% wordt aangeboden. De looptijd van de lening is flexibel en beschikbaar voor 2, 3 of 4 jaar. Langere looptijden kunnen resulteren in hogere potentiële rendementen op het geïnvesteerde bedrag.

TermijnVast rentepercentage
2 jaar6 %
3 jaar7 %
4 jaar9 %

VIP Deals are starting from €500,000

Naast de rente van 7 tot 9% bieden VIP Deals aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag en de gekozen periode kunnen investeerders profiteren van deze hogere rentetarieven, waardoor VIP Deals een overtuigende optie zijn voor degenen die hun rendement willen maximaliseren.

TermijnVast rentepercentage
2 jaar7 %
3 jaar8 %
4 jaar9 %