Juridische adviseurs

Regres of Letselschade? De veroorzaker betaald!

Verhaal de schade op de veroorzaker!

Zijn uw medewerkers arbeidsongeschikt door een ongeval of medische fout en is er iemand anders verantwoordelijk voor de schade? In dit geval kunt u als werkgever onder bepaalde omstandigheden deze verhalen op de aansprakelijke partij. Wij vertellen u graag hoe dit werkt. 

Het is een recht om hetgeen u aan vergoedingen voor een medewerker hebt betaald, terug te kunnen vorderen op de veroorzaker. Dit zijn onkosten, hierbij valt te denken aan loonderving, aanpassingen op kantoor of vervangen van de medewerker, die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. 

Het kan zijn dat u een beroep doet op uw verzekering die de schade van de aansprakelijke partij zal vergoeden. Deze verzekeraar zal uiteraard kijken of de schade teruggevorderd kan worden. U kunt het ook zelf zijn die het loon vordert van de persoon die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft veroorzaakt, omdat er geen sprake is van een verzekering. Wij helpen u graag met het verhalen van deze schade.

Regres

Regres halen is het verhaal halen op een derde partij om noodzakelijk gemaakte kosten te betalen. Vaak is het regres halen het (ver)halen van loonschade door de werkgever bij een derde partij die aansprakelijk gehouden mag worden voor het arbeidsongeschikt raken van de werknemer.

Regresrecht

Regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander. Het is het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar.

Loonschade van arbeidsongeschiktheid verhalen

Zijn uw medewerkers arbeidsongeschikt door een ongeval of medische fout? Is er iemand anders verantwoordelijk voor de schade? In dit geval kunt u als werkgever onder bepaalde omstandigheden het door u geleden loonverlies verhalen op de aansprakelijke partij. Wij vertellen u graag hoe dit werkt.

Loonverlies

Als uw werknemers arbeidsongeschikt zijn, kost het u als werkgever geld

U moet bijvoorbeeld 104 weken lang loon doorbetalen. U moet ook de kosten van re-integratie dragen. Zoals de kosten van arbodiensten en de kosten van aanpassing aan de werkplek, en de kosten van personeelsbeleid voor iemand, zoals sollicitatietraining.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, kunt u onder bepaalde voorwaarden het verloren loon verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt werkgeversverhaal genoemd. Loonverlies wordt ook wel loonteruggave genoemd.

Helaas kunt u als werkgever niet al het gederfde loon verhalen op de aansprakelijke partij. U kunt bijvoorbeeld niet de (pensioen)premies en belastingen verhalen die u over het loon moet betalen. Ook de kosten die u als werkgever maakt om vervangend personeel in te zetten vallen niet onder het verhaal. Wat u wel kunt verhalen op de aansprakelijke partij is het nettoloon en de re-integratiekosten.

Kan ik altijd loonschade verhalen op de aansprakelijke partij?

Voor alle vormen van risicoaansprakelijkheid is loonverhaal uitgesloten. Dus als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden en de aansprakelijke partij is aansprakelijk op basis van risicoaansprakelijkheid, is verhaal op loonschade niet mogelijk.

Heeft u als werkgever te maken met een arbeidsongeschikte werknemer en wilt u weten of u het loonverlies kunt verhalen op de aansprakelijke partij?

Loonschade verhalen door arbeidsongeschiktheid?

Onze letselschade-experts helpen u graag bij het verhalen van uw loonverlies.

Belastingadviseurs

Heeft u belastingadvies nodig?

Onze belastingadviseurs helpen u of uw accountant graag, of uw bedrijf nu in Nederland of in het buitenland is gevestigd. Laat u overal ter wereld deskundig adviseren over nationale en internationale belastingen.

Nationale en internationale belastingen en verrekenprijzen

Heeft u een internationaal opererend bedrijf in Nederland of in het buitenland?

Dan wilt u uw zaken op orde hebben. Onze belastingadviseurs helpen u graag met belastingzaken. Uiteraard kunnen wij ook uw accountant of adviseur bijstaan bij internationaal belastingadvies en transfer pricing.

Een kennisnetwerk.

Onze expertise wordt aangevuld met de kennis en knowhow van onze partners.

In de loop der jaren hebben wij waardevolle contacten opgebouwd met deskundigen in binnen- en buitenland. Wij kunnen steeds meer vertrouwen op hun vakkennis. Zo voorzien wij u van het beste fiscale advies, hier en in het buitenland.

Beroepsverenigingen.

Wij zoeken altijd naar de ideale oplossing voor u, zowel op korte als op lange termijn. Daarom geloven wij in continue professionele ontwikkeling en zijn wij aangesloten bij diverse beroepsorganisaties. Hierdoor blijven wij steeds beter op de hoogte van al het laatste nieuws en mogelijke wijzigingen in de fiscale wetgeving.

Hoofdmenu

Brochure