Verzekeren is meer dan een polis

Is het niet een noodzakelijk kwaad?

Ja, als je het goed bekijkt wel. Er zijn nu eenmaal risico’s die je zelf niet kunt lopen. Om tot een goed advies te komen moet je dus verder kijken dan een polis alleen. Wij bespreken alle facetten die een rol spelen bij het bepalen van de mate van het risico. En dan blijkt dat het vaak anders kan! Is uw interesse gewekt?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht een actief re-integratiebeleid te voeren. IDSG Group is van mening dat deze dienst de reïntegratie van zieke werknemers volledig moet ondersteunen.
Alles gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. Werkgever en werknemer kunnen bij ons informatie en advies krijgen over onderwerpen die met re-integratie te maken hebben. Als een in het plan genoemde re-integratieactiviteit een substantiële bijdrage levert aan het beperken van de verzuimduur, kan een vergoeding worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten.

Andere kosten zijn: "Regres"

Wanneer uw werknemer niet kan werken door toedoen van een ander. Voor u blijven de loonkosten gewoon doorlopen. Gelukkig kunt u deze loonschade verhalen op de aansprakelijke partij. Maar welke schade kunt u wel en niet verhalen? Hierbij een kort overzicht van uw mogelijkheden.

  • Veroorzaker is aansprakelijk
  • Verhalen van kosten de moeite waard
  • Ook re-integratiekosten worden vergoed.

Cybercrime

Als ondernemer ben je continu bezig om je bedrijf te optimaliseren. Dit gaat vaak hand in hand met automatisering en digitalisering. De voordelen liggen voor de hand, maar u loopt ook tegen nieuwe risico’s aan. Bedrijven worden steeds vaker getroffen door virussen, hacking, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Maar er is ook het risico van datalekken door menselijke fouten of technische storingen. Dit kan een enorme impact hebben op uw bedrijf. Met een cyberverzekering van IDSG Group beschermt u uw bedrijf tegen schade door cyberincidenten.

Met onze Cyberverzekering beschermt u zich tegen schade door een incident. Maar liever voorkomt u dat het zover komt. Dat bespaart u een hoop ellende. U kunt cybercrime en cyberrisico’s beperken met de juiste voorzorgsmaatregelen.

Wilt u weten voor welke cyberrisico’s uw bedrijf gevoelig is?

Onze cybersecurity-experts vertellen u graag waar u risico’s loopt en wat hier tegen gedaan kan worden.

Hoofdmenu

Brochure